Privacy

Madison Parker International BV zal al het redelijke doen om alle gegevens die wij van u hebben, veilig te bewaren en deze nauwkeurig en actueel te houden. Uw gegevens worden op veilige servers bewaard die in beveiligde faciliteiten worden bewaakt.

Wij verlangen van onze medewerkers en degenen die uw gegevens verwerken dat zij het vertrouwelijke karakter van persoonsgegevens die door Madison Parker International worden bewaard, respecteren. Helaas kan overdracht van gegevens via het Internet niet als 100% veilig worden beschouwd. Daarom kunnen wij geen absolute garantie geven dat de gegevens die u aan ons verstrekt, te allen tijde veilig zullen zijn. Madison Parker International aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens.

Als u op enig moment onnauwkeurige of niet-actuele persoonsgegevens wilt wijzigen, kunt u met ons contact opnemen door ons te e-mailen via admin@madisonparker.nl, zodat wij die gegevens kunnen aanpassen. Als u uw persoonsgegevens wilt laten verwijderen, kunt op dezelfde wijze zoals hierboven beschreven contact met ons opnemen. Wij zullen dan alle redelijke stappen ondernemen om die gegevens te verwijderen, tenzij wij om wettelijke redenen zijn gehouden de gegevens te bewaren.

Óók in dit gedeelte…

Wij zijn trots om klanten te bedienen in een breed scala aan sectoren en branches

 • Energy
 • Mobile Communications
 • Digital Marketing
 • Manufacturing
 • Food Processing
 • Supply Chain
 • Sports Retail
 • Consumer Electronics
 • FMCG
 • Financial Services
 • Business Information
 • Payment Services
 • IT Software / Hardware
 • IT Services
 • TV & Broadband
 • Healthcare & Life Sciences
 • Education Services
 • Engineering Design

Start je carrièreszoektocht met ons!